หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม - ปูนคลอรีน)   26 มิ.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินก้าว - บ้านท่ากกแดง   26 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง มาตรการส่งเสริมควมโปร่งใสในการจัดซื้่อจัดจ้าง   24 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร   21 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   21 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ   20 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   20 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการรับสินบน   20 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ   20 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   20 มิ.ย. 2562 13
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player