Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มี.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑   12 มี.ค. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มี.ค. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จำนวน 1 ชุด   7 มี.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มี.ค. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกและซ่อมแซมไหล่ทางภายในเขตเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ   6 มี.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทสบาลตำบลส่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม)   21 ก.พ. 2562 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร สำรับคาวหวาน พร้อมประดับตกแต่ง   15 ก.พ. 2562 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาเครื่องแห่   15 ก.พ. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสายใจ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องไทยธรรม   15 ก.พ. 2562 23
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player