หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  
 

เนื่องด้วยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ จะมีการปิดภาคเรียน กองการศึกษาจึงมีความนจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาอาหารเสริม (นม)โรงเรียนเพื่อให้เด็กได้ดื่มในช่วงปิดเทอม และผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ได้แก่ กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้เสนอราคา เป็นจำนวนเงิน ๗๘,๑๒๑ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 09.26 น. โดย คุณ ธีรารัตน์ อยู่ประเสริฐ

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player