หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรคไตเรื้อรัง(CKD)และโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโรคไตเรื้อรัง (CKD) และโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพทุกจังหวัด และเพื่อค้นหาแบบอย่างการดำเนินงานดีเยี่ยม (Best Practice) ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไตเรื้อรัง (CKD) และโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) และการดำเนินงานป้องกันโรคไม่ติดต่อ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(CBI NCDs) ซึ่งกรมควบคุมโรคได้เชิญเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 13.55 น. โดย คุณ ศิริจรรยา ชูเรือง

ผู้เข้าชม 239 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player