หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง [ 5 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1475 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ(ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) [ 5 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1469 
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๓,๐๐๐ล้านบาท(ด่วนมาก) [ 4 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1634 
 
การรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม (ที่ อน ๐๐๓๗.๑/ว ๑๗๓๗๓) (นายอำเภอเมืองอุทัยธานี, หนองฉาง, สว่างอารมณ์ และนายอำเภอหนองขาหย่าง) [ 4 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 791 
 
ขอสนับสนุนเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดร่วมสักการะธรรมเจดีย์ คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุดจากราชอาณาจักรนอร์เวย์มาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคคราว (ที่ อน ๐๐๓๗.๑/ว ๑๗๓๗๑) [ 4 ม.ค. 2554 ]    อ่าน 1060 
 
มติ ก.ท.จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 [ 30 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1954 
 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่12/2553 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 [ 30 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1750 
 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1100 
 
<< หน้าแรก...     870      871      872      873     (874)     875      876      877      878     ....หน้าสุดท้าย >> 891
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player